Download Phần mềm
snag it 11

TechSmith SnagIt 11 – Chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp

Download – Tải TechSmith SnagIt SnagIt là phần mềm chụp ảnh màn hình có tính năng hàng đầu, giúp người dùng có thể ghi lại mọi hình ảnh trên ... Download →
Bảo mật, , , , , , , , , ,

ghi lại

Download phần mềm ghi lại miễn phí

Những phần mềm ghi lại được tìm thấy dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về từ khoá download phần mềm ghi lại, nếu chưa đúng phần mềm cần download, bạn thử tìm lại với từ khoá khác.

Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên sử dụng bản patch hoặc crack phần mềm "ghi lại" vì điều đó là vi phạm pháp luật.