Download Phần mềm
icon-cpuz-128

CPU-Z 1.61.3 – Kiểm tra thông tin Chipset

Download – Tải CPU-Z 1.61.3 CPU-Z giúp bạn xem được tên nhà sản xuất, dòng chipset, socket, các thông số về tốc độ, bus, cache, có bao nhiêu core ... Download →
Hệ thống, Khác, Phần mềm khác, , , , , , , , , ,

freeware

Download phần mềm freeware miễn phí

Những phần mềm freeware được tìm thấy dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về từ khoá download phần mềm freeware, nếu chưa đúng phần mềm cần download, bạn thử tìm lại với từ khoá khác.

Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên sử dụng bản patch hoặc crack phần mềm "freeware" vì điều đó là vi phạm pháp luật.