Download Phần mềm
4Sync

4Sync – Lưu trữ, backup và đồng bộ dữ liệu với 15GB miễn phí

Download – Tải 4Sync 4Sync  cho phép truy cập mọi tập tin của bạn từ bất kỳ nơi nào, tại chỗ làm, ở nhà, trên máy bay và đồng bộ tất cả ... Download →
Internet & E-Mail, Phần mềm mạng, , , , , , , , , , , , , ,
Mediafire Express

MediaFire Express – Thỏa sức lưu trữ với 50GB miễn phí

Download – Tải MediaFire Express Mức dung lượng 25GB miễn phí từ Microsoft SkyDrive đã bị phá vỡ bởi 50GB dịch vụ lưu trữ “đám mây” ... Download →
Internet & E-Mail, Phần mềm mạng, Tìm kiếm - Chia sẻ file, , , , , , , , , , , , , , , ,
uTorrent

µTorrent – Chia sẻ qua mạng ngang hàng

Download – Tải µTorrent µTorrent là 1 phần mềm dùng để download file (tải file qua mạng chia sẻ ngang hàng P2P), còn gọi là một trình khách BitTorrent, ... Download →
Hỗ trợ download, , , , , , , , , , , ,

chia sẻ file

Download phần mềm chia sẻ file miễn phí

Những phần mềm chia sẻ file được tìm thấy dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về từ khoá download phần mềm chia sẻ file, nếu chưa đúng phần mềm cần download, bạn thử tìm lại với từ khoá khác.

Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên sử dụng bản patch hoặc crack phần mềm "chia sẻ file" vì điều đó là vi phạm pháp luật.