Download Phần mềm
all-cpu-meters

All CPU Meter Gadget 4.1 – Ứng dụng hiển thị bộ vi xử lý

Download – Tải All CPU Meter Gadget 4.1 Với tiện ích All CPU Meter Gadget, bạn có thể hiển thị tổng số bộ vi xử lý bạn đã sử dụng theo tỷ lệ ... Download →
Phần mềm khác, , , , , , ,
Battery Meter 2.0

Battery Meter 2.0 – Ứng dụng hiển thị tình trạng pin

Download – Tải Battery Meter 2.0 Với Battery Meter, máy tính của bạn có thể hiển thị tình trạng pin với các biểu tượng, tỷ lệ phần trăm còn ... Download →
Phần mềm khác, , , , , ,
digital_clock

Digital Clock Gadget 1.1 – Gadget đồng hồ

Download – Tải Digital Clock Gadget 1.1 Với Digital Clock Gadget, máy tính của bạn có thể hiển thị thời gian, ngày, tuần, quý của năm, thời gian hoạt ... Download →
Phần mềm khác, , , , , , , , ,

addgadget

Download phần mềm addgadget miễn phí

Những phần mềm addgadget được tìm thấy dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về từ khoá download phần mềm addgadget, nếu chưa đúng phần mềm cần download, bạn thử tìm lại với từ khoá khác.

Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên sử dụng bản patch hoặc crack phần mềm "addgadget" vì điều đó là vi phạm pháp luật.