Download Phần mềm

MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp

56,587 views

Download – Tải MISA SME.NET 2012

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình

In hóa đơn theo nghị định 51

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
 • Đáp ứng 3 hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử.
 • Quản lý số hóa đơn hủy, mất, cháy, hỏng, xóa bỏ và tự động lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Phân hệ Quỹ

 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp.
 • Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Ngân hàng

 • Lập và in các chứng từ như Séc, Ủy nhiệm chi…
 • Kết nối trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán.

Phân hệ Mua hàng

 • Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu…
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.

Phân hệ Bán hàng

 • Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng như hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…
 • Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng.

Phân hệ Kho

Phân hệ Công cụ dụng cụ

 • Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính giá xuất kho như Nhập trước xuất trước, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.
 • Quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
 • Quản lý Công cụ dụng cụ hiệu quả: ghi tăng, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, ghi giảm Công cụ dụng cụ.

Phân hệ Tài sản cố định

 • Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.

Phân hệ Tiền lương

 • Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định
 • Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.
 • Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.

Phân hệ Giá thành

 • Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị giá tăng
 • In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế
 • Cho phép tích hợp chữ ký số, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Phân hệ Thuế

 • Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…
 • In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế.

Phân hệ Hợp đồng

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán
 • Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, nhóm hợp đồng

Phân hệ Cổ đông

 • Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.
 • Cung cấp công cụ gửi thư, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.

Phân hệ Ngân sách

 • Lập kế hoạch thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách.
 • Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đặc biệt thích hợp với mô hình công ty đa chi nhánh, công ty mẹ – công ty con.

Phân hệ Tổng hợp

 • Tổng hợp số liệu, kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính.
 • Khoá sổ kế toán cuối kỳ.
Download Tải về MISA SME.NET 2012  Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp

MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp

MISA SME.NET 2012 R19 (20/09/2012)
Tính năng mới

 • Bổ sung báo cáo chi tiết tài khoản theo khoản mục chi phí và đối tượng tập hợp chi phí
 • Cho phép thiết lập chính sách giá dựa trên 3 đơn giá giá trong danh mục
 • Thiết lập lại Cột số lượng thực tế = Số lượng thực tế xuất – Số lượng thực tế nhập về trong Báo cáo “Bảng so sánh định mức dự toán vật tư và Bảng tổng hợp so sánh tổng quát định mức vật tư”
 • Ngầm định tỷ lệ phân bổ là 10 số lẻ khi tạo CSDL mới
 • Cho phép nhập khẩu danh mục đối tượng tập hợp chi phí từ file Excel vào phần mềm
 • Yêu cầu cải tiến cách chọn tham số Phòng ban trên Báo cáo chi phí theo khoản mục chi phí và phòng ban: Cho phép chọn 1 hoặc nhiều phòng ban
 • Cho phép lấy ngày ký hợp đồng (trên hợp đồng đã khai báo) lên Hóa đơn xuất khẩu.
 • Cho phép tính tỷ lệ chiết khấu căn cứ vào số tiền chiết khấu đã nhập trên Hóa đơn bán hàng
 • Cho phép in theo lô từng loại phiếu xuất kho
 • Bổ sung mẫu báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng

Sửa lỗi

 • Thiết lập chính sách giá, khi nhấn sửa, đơn giá trở về bằng 0
 • Xem Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu thì vẫn hiển thị khách hàng không có phát sinh trong kỳ
 • In Hóa đơn xuất khẩu (mẫu tự in – không màu) không lên hình thức thanh toán khi in bằng tiếng anh
 • Phương pháp đích danh: Lỗi khi làm chứng hàng mua trả lại chọn mặt hàng có tính chất diễn giải chương trình bắt chọn chứng từ đối trừ
 • Sổ quỹ ti ền mặt (mẫu quản trị) :Không lên người nộp/người nhận nếu không chọn đối tượng mà chỉ nhập người nộp tiền trong chứng từ bán hàng thánh toán ngay bằng tiền mặt
 • Tồn kho còn nhưng chương trình không cho xuất
 • Xem báo cáo sổ S02-DNN sổ chi tiết các tài khoản các đối tượng không có phát sinh trong kỳ vẫn lên báo cáo

More info about MISA SME.NET 2012

+ Developer: MISA
+ Size: 123 MB
+ Date Updated: 20/09/2012
+ Operating Systems: Windows XP SP3/Vista/7/Server 2003/Server 2008

Download MISA SME.NET 2012

Nhập Email để nhận link tải phần mềm!

Nhập địa địa chỉ Email của bạn, link tải sẽ được gửi thẳng vào hộp thư của bạn.

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.6/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +4 (from 6 votes)
MISA SME.NET 2012 - Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp, 8.6 out of 10 based on 12 ratings

Incoming search terms:

Các bình luận

Từ khóa liên quan:

Độ an toàn của MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp:

Chúng tôi đã kiểm tra MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp mới nhất trên 30 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm download MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp về sử dụng.

No comments.

Comment to MISA SME.NET 2012 – Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp

Read previous post:
Logon Changer Pro
Logon Changer Pro – Thay đổi màn hình đăng nhập Windows

Download - Tải Logon Changer Pro Logon Changer Pro – Công cụ thay đổi màn hình đăng nhập Windows của bạn....

Close